Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Покажи:

Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД
ЕС

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0230
„ Предоставяне на възможност за професионална реализация
и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД”
Договор № ESF-1113-09-15002

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

ЕСЦ
Материали към проекта
Седем нови работни места за безработни младежи до 29 г. разкрива «Евро Ферт» АД по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”Публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка на предвидените за закупуване оборудване и обзавеждане по проект BG051PO001- 1.1.13-0230 „Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД” по Договор № ESF-1113-09-15002Приключи обучението по проект ПРОЕКТ BG051PO001- 1.1.13-0230Заключителна пресконференция
Документи за изтегляне

Методика позиция 1

Методика позиция 2

Методика позиция 3

Методика позиция 4

Оферта за позиция 1

Оферта за позиция 2

Оферта за позиция 3

Оферта за позиция 4

Проектодоговор за позиция 1

Проектодоговор за позиция 2

Проектодоговор за позиция 3

Проектодоговор за позиция 4

Проектодоговор за позиция 1

Проектодоговор за позиция 2

Проектодоговор за позиция 3

Проектодоговор за позиция 4

Публична покана

Технически спецификации

Изисквания към офертите

Декларация на кандидата

Решение

Протокол за оценка
Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO14001:2004
ЕС

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Европейски фонд за регионално развитие
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”

Проект по договор № BG 161PO003-2.1.03-0203-C0001
„Изграждане на СУК съгласно ISO 9001:2008 и СУОС съгласно ISO 14001:2004”

КБ
Материали към проекта
„Евро Ферт” АД спечели проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004”В „Евро Ферт” АД се проведоха обучения по проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO14001:2004”„Евро Ферт” АД приключи успешно изпълнението на проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004”
Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ЕС

ПРОЕКТ BG 051PO 001 - 2.1.16-041
„Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията
на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД”
по Договор № ЕSF -2116 -09-15003

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Инвестира във вашето бъдеще!

ЕСФ
Материали към проекта
«ЕВРО ФЕРТ» АД спечели проект „Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”«ЕВРО ФЕРТ» АД приключи изпълнението на проект „Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Е-бюлетин
Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти, горещи оферти и новини:

Запиши