Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати

Бъдещето на селското стопанство е в ефективното използване на азота

07 Март 2019 г. 266 0
Темата е разгледана в доклада „Feeding Life 2030“ на Европейската торова асоциация

Торовете с високи емисии на амоняк, като тези на основата на карбамид ще се прилагат при специални условия или ще се добавят инхибитори. Това прогнозира докладът на Европейската торова асоциация, публикуван през ноември 2018 година по повод 30-та й годишнина. 
Минералните торове са съществена част от храненето на културите. Общоприето е, че те изхранват около половината от световното население. Това обяснява изобилието от храни в Европа, където голяма част от земеделските производители прилагат торове за
повишаване на добива и качеството на техните продукти. В бъдеще те ще се превърнат в основен източник на хранителни вещества за растенията, тъй като са необходими за осигуряването на оптимален растеж на културите, е споменато в доклада.
През 2030 г. използването на торове ще продължи да бъде силно регулирано. Комбинираното прилагане на минерални торове ще продължи да се ръководи от
Директивата за нитратите. Вероятно ще има повече страни, които ще установят правила за отчитане и баланса на хранителните вещества в отделните стопанства. Инструментите за насърчаване на ефективността на използване на азота ще станат част от добрата селскостопанска практика и ще формират основата за схеми за подпомагане на правилата относно чистия въздух, се казва още в доклада. 
Европейската торова асоциация е публикувала и данни, които сочат, че по-голямата част от емисиите от амоняк идват от животински торове, но около 10% или повече се отделят след прилагането на азотни торове. Загубите от амониев нитрат (NH4NO3) обикновено са в диапазона от 0,5% до 5% от общия азот при наторяване на големи площи. А тези от други азотни торове - амониев фосфат, амониев сулфат, карбамид са по-големи -  от 5% до 40%, в зависимост от условията.
В тази връзка потърсихме мнението на един от торовите производители в България „Неохим“ АД – Димитровград. Експертите на дружеството са на мнение, че азотни торове трябва да се прилагат прецизно. От „Неохим“ съветват за осигуряване на оптимално хранене на културите предварително да се вземат предвид почвените характеристики, нуждите на растенията и метеорологичните условия в района, тъй като те са предпоставка за ефикасната абсорбация на амониеви йони.
Според доклада, най-засегнато ще бъде използването на оборски и минерални торове върху растенията заради стремежа за ограничаване емисиите на амоняк. А регулаторният натиск ще увеличи разходите за прилагане и производство на торове. Производителите ще се съсредоточат още повече върху устойчивото развитие на техники и суровини. На практика фермерите и производителите ще използват торове за увеличаване на добивите и производството на храна,  Европейската торова асоциация.
Политиките, като например Общата селскостопанска политика (ОСП), следва да насърчават доброто управление на хранителните вещества и да стимулира фермерите да увеличат ефективността на използване на азота, което в същото време увеличава добивите, подобрява качеството и намалява потенциалното въздействие върху околната среда. Това е и конкретна стъпка към подобряване на доходите на земеделските стопани и на селското стопанство като цяло, е една от констатациите в рапорта.
В доклада е публикувана схема-индикатор за ефективно използване на азота /NUE/ в земеделието (и евентуално в цялата хранителна система), създадена от Експертната група на ЕС.
Индикаторът NUE е приложим в различни мащаби - от ферми до цели държави. Илюстрация на NUE индикатор /виж снимката/ представлява двуизмерен вход на азота - изходна диаграма. Стойността за земеделските стопанства по NUE 50-90%, е представена от две пунктирани линии. Хоризонталната /бялата линия/ добавя минимално количество на азот, в случая 80 kg / ha, докато диагоналът - твърдата черна линия добавя ограничението за максимален азотен излишък, определен на същото количество. Комбинирането на всички тези елементи дава желания диапазон от стойности на NUE (бяло пространство), което представлява целевата област за ефикасно и екологично съобразен земеделско производство. Четирите стрелки показват как различните стратегии могат да допринесат за подобряване на използването на азот и ефективността му, в зависимост от изходната ситуация.

Линк към новината във вестник "Български фермер": https://www.bgfermer.bg/Article/ArticleId/7320646


<< връщане

Галерия

Бъдещето на селското стопанство е в ефективното използване на азота