Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Смесени торове NPKТорови норми

Смесени NPK торове "НЕОМУЛТИФЕРТ" на основа калиев хлорид

Смесеният тор „Неомултиферт” NPK 15:15:15

на база калиев хлорид осигурява балансирано хранене на растенията с трите основни хранителни елемента. Торовата норма се внася преди последната предсеитбена обработка на почвата. При овощните и лозята торенето се извършва преди първата пролетна обработка на почвата.
 
КУЛТУРА Норма „Неомултиферт” 15:15:15
кг/дка
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт”
кг/дка
Пшеница 18-45 16-27
Ечемик 18-40 15-24
Овес 20-40 12-17
Тритикале 18-40 24-15
Слънчоглед 20-45 17-7
Царевица    
- поливна 40-65 33-44
- неполивна 20-45 15-23
Рапица 25-40 20-27
Люцерна 25-35 0-10
Картофи 38-50 16-21
Домати 40-60 32-40
Пипер 40- 60 32-40
Овощни 40-50 4-9
Лозя 45-60 0-6

Смесените NPK  торове "НЕОМУЛТИФЕРТ" се предлагат в опаковки от 5, 25, 50 и 500 кг.

Смесеният тор „Неомултиферт” NPK 20:10:10

на база калиев хлорид е подходящ за пролетно подхранване на добре запасени с фосфор и калий почви, според изискванията на културите. Внася се предсеитбено или като подхранване на културите. При използването на NPK 20:10:10 подхранването с амониев нитрат „Неоферт” е с по-ниски торови норми.
 
КУЛТУРА Норма „Неомултиферт” 15:15:15
кг/дка
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт”
кг/дка
Пшеница 25-45 9-20
Ечемик 25-42 8-17
Овес 25-45 0-15
Тритикале 25-42 8-17
Слънчоглед 23-50 0-16
Царевица    
- поливна 45-68 35-22
- неполивна 25-52 5-20
Рапица 25-45 12-23
Картофи 44-58 4-12
Домати 45-65 20-32
Пипер 45- 65 20-32
Овощни 35-45  -

Смесените NPK торове "НЕОМУЛТИФЕРТ" се предлагат в опаковки от 25, 50 и 500 кг.

Смесеният тор „Неомултиферт” NPK 15:10:15

на база калиев хлорид е подходящ за култури, отглеждани на почви с добра запасеност на фосфор. Препоръчително е да се използва за основно или предсеитбено торене.
 
КУЛТУРА Норма „Неомултиферт” 15:15:15
кг/дка
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт”
кг/дка
Пшеница 22-40 17-25
Ечемик 21-38 15-23
Тритикале 21-38 15-23
Слънчоглед 22-47 6-17
Царевица    
- поливна 42-66 35-22
- неполивна 23-50 5-20
Картофи 40-55 14-20
Домати 42-63 31-39
Пипер 42-63 31-39
Лозя 45-60 0-6

Смесените NPK торове "НЕОМУЛТИФЕРТ" се предлагат в опаковки от 25, 50 и 500 кг.

Смесеният тор „Неомултиферт” NPK 10:20:5

на база калиев хлорид е подходящ за култури, отглеждани на почви с добра запасеност на калий. Използва се за основно и предсеитбено торене.
 
КУЛТУРА Норма „Неомултиферт” 10:20:5
кг/дка
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт”
кг/дка
Пшеница 21-39 10-20
Ечемик 24-41 9-16
Слънчоглед 20-45 5-15
Царевица    
- поливна 40-65 30-40
- неполивна 25-45 15-20
Лозя 42-52 5-10

Смесените NPK торове "НЕОМУЛТИФЕРТ" се предлагат в опаковки от 25, 50 и 500 кг.
 

Смесеният тор „Неомултиферт” NPK 20:15:5

на база калиев хлорид е подходящ за култури, отглеждани на почви с нормална запасеност на азот и фосфор и много добра запасеност с калий. Използва се за предсеитбено торене и подхранване на почвата.  
 
КУЛТУРА Норма „Неомултиферт” 20:15:5
кг/дка
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт”
кг/дка
Пшеница 20-38 12-19
Ечемик 22-42 10-18
Слънчоглед 22-41 8-18
Царевица    
- поливна 42-64 28-38
- неполивна 22-43 18-22
Лозя 38-47 10-15

Смесените NPK торове "НЕОМУЛТИФЕРТ" се предлагат в опаковки от 25, 50 и 500 кг.

Смесени NPK торове на основа калиев хлорид и второстепенни хранителни елементи

Смесеният тор „Неомултиферт” NPK 10:5:15 + 1% MgO

на база калиев хлорид е подходящ за култури, отглеждани на почви с нормална азотна запасеност, добра фосфорна и недостатъчно наличие на калий и микроелементи. Подходящ за предсеитбено торене.
 
КУЛТУРА Норма „Неомултиферт” 10:5:15 + 1% MgO
кг/дка
Почвено подхранване с амониев нитрат „Неоферт”
кг/дка
Пшеница 20-38 18-28
Ечемик 22-38 8-18
Слънчоглед 18-42 6-12
Царевица    
- поливна 38-64 28-35
- неполивна 22-43 12-18
Лозя 36-49 10-15

Смесените NPK торове "НЕОМУЛТИФЕРТ" се предлагат в опаковки от 25, 50 и 500 кг.
 
 
„Евро Ферт” АД предлага изработването на индивидуални комбинации от смесени NPK торове в пропорции по желание на клиента. За избора на най-подходящата комбинация  компанията осигурява безплатно на своите клиенти почвен анализ и консултация със специалист.
Наръчник за приложениеИзборът на вида смесен тор NPK и нормите на торене зависят от следните фактори:
  • Биологичните и сортови особености на културите
  • Запасеността на почвата с хранителни вещества и нейния механичен състав (според резултатите от почвения анализ)
  • Вида на културата предшественик
  • Планирания добив
  • Условията на отглеждане на културите (поливни или неполивни)
  • Възрастта на отглежданата култура (за овощни, лозя, люцерна и роза
Смесените торове се прилагат пред- или присеитбено, както и като основно торене, внесени преди дълбоката оран наесен. Поради продължителния период на действие те се внасят еднократно в определените норми и срокове:

   -     при есенниците - преди или със сеитбата
   -    при зеленчуковите култури - преди разсаждането
   -    при трайните насаждения - при покой на културите, обикновено наесен или рано напролет със заораване.

При почви с тежък механичен състав смесените торове се внасят с основната обработка на почвата. На леки почви се внасят предсеитбено.

За постигане на оптимални добиви и напълно задоволяване потребностите на растенията от азот е необходимо подхранване на културите и с амониев нитрат (амониева селитра) с посочените в таблиците по-горе торови норми.
Повече информация относно Смесени торове NPK

Телефон: +359 391 60 216
Електронна поща: [email protected]

Направи поръчка
Е-бюлетин
Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти, горещи оферти и новини:

Запиши