Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Амониев нитратСпецификации

Торово качество

ЕO ТОР
Брой на ревизиите: 12
Дата на последната ревизия: 11.01.2016

Обща информация

Химическа формула: NH4NO3
Молекулно тегло: 80.04
Външен вид: гранули
Употреба: като минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси

CAS-№: 6484 - 52 - 2
EC-№: 229 - 347 - 8

Спецификация

Показатели Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на амониев нитрат,на база сухо вещество, % 97.1 мин. 97.1
Съдържание на общ азот на база сухо вещество, %
в т. ч.: - амонячен, %
- нитратен, %
34.4
17.0
17.4
мин. 34.4
мин. 17.0
мин. 17.4
Влага, % 0.2-0.6 макс. 0.6
Горими съставки, изразени като С, % 0.08 макс. 0.2
Порьозност /маслопоглъщаемост/, % 2 макс. 4
pH на воден разтвор при 20 0С(10 g/ 100 cm3 ) 4.5-6.0 мин. 4.5
Хлор /като Cl-/, % 0.005 макс. 0.02
Тежки метали /като Cu/, mg/kg 10 макс. 10
Сипкавост, % 100 мин. 100
Гранулометричен състав:
- частици с размери под 1mm , %
- частици с размери под 0.5 mm, %
  макс. 5
макс. 3
Неорганични добавки, %
изчислено като магнезиев окис
0.3-0.5 макс. 0.5
Органична антисбиваща добавка третиран третиран
Устойчивост на детонация отговаря да отговаря на теста

Опаковка

Eднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта:
  • 2.5 кг.
  • 5 кг.
  • 10 кг.
  • 25 кг.
  • 50 кг.
  • 600 кг.
  • 1.5 т.

Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуално запазени права.

 

Забележка

Данните са базирани на анализи на производителя

Торови норми

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НОРМИ ЗА ТОРЕНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

 Азот (кг/дка)

КУЛТУРИ На база
Чисто активно  в-во
Като
амониев нитрат
Фосфор
като Р2О2
(кг/дка)
Калий
като  К2О2
(кг/дка)
Магнезий
Като МgО
(кг/дка)
А) Житни          
Пшеница 8-14 23-41 4-8 7-10 1-1.5
Ечемик          
- зимен 8-14 23-41 5-7 8-10 1-1.5
- пивоварен 6-9 17-26 6-8 9-11 2
Б) Окопни          
Царевица          
-поливна за зърно 17-20 49-58 9-14 15-20 3-3.5
-неполивна за зърно 9-14 26-40 5-6 8-10 1.5-2
- силажна 7-12 20-35 4-7 7-10 1-1.5
Слънчоглед 7-9 20-26 8-10 10-14 3-4
Картофи 10-14 29-40 8-10 12-16 2-2.5
В) Технически          
Памук 8-10 23-29 - - -
Тютюн 4-10 12-29 6-12 10-20 2-2.5
Г) Бобови          
Соя 3-5 9-12 5-7 7-9 1-1.5
Фасул 5-10 15-29 5-12 5-8 -
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НОРМИ ЗА ТОРЕНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

КУЛТУРИ АЗОТ (кг/дка)
 
като                         като
чисто в-во              ам. селитра
ФОСФОР
като P2O2
(кг/дка)
КАЛИЙ
като К2О2
(кг/дка)
Домати      
- ранни 20-26                       58-75.51 12-20 10-15
- средноранни 15-20                        43.6-58 10-12 10-12
- късни 16-20                        46.5-58 10-12 10-12
Пипер      
- ранни 15-20                        43.6-58 10-12 10-12
- средноранни 20-25                        58-72.6 12-18 10-15
- червен – за мелене 20-24                        58-69.7 14-16 15-17
Патладжан 16-20                         46.5-58 10-12 10-12
Картофи 12-20                         34.9-58 14-18 15-20
Зелен фасул 6-9                             17.4-26.1 8-10 10-12
Зелен грах 5-8                              14.5-23.2 5-8 5-7
Краставици      
- ранни 12-16                          34.9-46.5 12-18 10-12
- късни 10-16                          29-46.5 8-10 10-12
Главесто зеле      
- ранни 10-12                          29.5-34.9 10-12 8-12
- средноранни 10-12                          29.5-34.9 10-12 8-12
- късни 16-20                          46.5-58 12-18 10-12
Цветно целе 20-25                          58-72.6 10-12 12-18
Лук кромид 8-10                            23.2-29 16-24 15-23
Праз 12-20                          34.9-58 16-24 15-23
Чесън 7-10                            20.3-29 8-10 7-10
Моркови 10-12                          29.5-34.9 8-12 10-12
Спанак 8-10                            23.2-29 6-8 7-10
 
 
 
КУЛТУРИ На база
Чисто активно в-во (кг/дка)
Като
амониев нитрат
(кг/дка)
Фосфор
като Р2О5
(кг/дка)
Калий
като  К2О2
(кг/дка)
Магнезий
Като МgО
(кг/дка)
Овошки: 12-20 36-60 16-24 13-15 1 – 1,5
Ягодоплодни: 5-12 15-36 8-20 8-20 1-2
Тиквови: 10-15 30-45 35-45 30-35 1,5-2
Лозя:          
  • Винени
8-10 25-30 16-20 22-28 2,5-3
  • Десертни
10-11 30-35 16-20 16-22 3-3,5
 
*„Евро Ферт” АД предлага амониев нитрат и в малки разфасовки от по 2.5, 5, 10, 25 и 50 кг, както и в  биг бегси от по 600 кг. и слинг бегс от 1.5 тона.  
Водоразтворимият амониев нитрат се предлага в опаковки от по 50 и 500 кг, както и в слинг бегс от 1.5 т.
 
Наръчник за приложение

Приложение на Амониев нитрат

Сроковете на внасяне на амониева селитра в почвата варират от ранна есен до късна пролет, а начините на внасяне се определят от биологичните особености на културата.

При зърнено-житни култури

С цел предотвратяване на загуби от измиване и замърсяване на почвата за предпочитане е внасянето на азота да се извърши на порции. 1/3 от торовата норма се внася с последната предсеитбена обработка (самостоятелно или заедно с фосфорния и калиев тор) или присеитбено - едновременно със сеитбата, а останалите 2/3 - като ранно пролетно подхранване (февруари, март) или при първа възможност за влизане в полето. При пропуснат срок цялата азотна норма може да се даде като ранно пролетно подхранване, при първа възможност да се влезе в посевите.

На слаби посеви, небратили през есента, азотно подхранване се извършва по-рано, а при добре развити - по-късно и по преценка с намалена доза. Препоръчително е торовите норми да се определят след направен агрохимичен анализ на почвата.

При зеленчуци

Азотът е един от най важните елементи при храненето на зеленчуковите растения. Той стимулира растежа, удължава вегетационния период, забавя остаряването на листата и задържа узряването на плодовете. Той е незаменим елемент в процеса на формиране на всички части от растенията. За да се избегне забавянето на вегетативния растеж, влошаването на химичния състав на зеленчуците, както и всички негативни последици от недостига на азот е необходимо в максимална степен да се оптимизира азотното хранене. Това най-лесно се постига чрез своевременното и правилно внасяне в почвата на азот под формата на амониев нитрат. Амониевият нитрат е подходящ, както за присеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията на зеленчуковите култури.

При трайни насаждения

Най-добре е амониевата селитра да се внесе преди започване на сокодвижението при лозята и в началото на вегетацията при овощните култури.

За да се избегне едностранчивото торене се препоръчва внасянето в почвата и на другите хранителни елементи в съответствие с посочените в таблицата торови норми.

Документация

Изтегляне на документация за Амониев нитрат

SDS информационен лист за безопасност
Повече информация относно Амониев нитрат

Телефон: +359 391 60 216
Електронна поща: info@eurofert.bg

Направи поръчка
Е-бюлетин
Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти, горещи оферти и новини:

Запиши