Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати

Балансирано торене за реални резултати и високи добиви

23 Януари 2018 г. 401 0 Основната цел на всяко производство е да се оптимизират разходите и да се увеличи продуктивността. Всеки селскостопански производител се стреми към устойчиво земеделие. Концепцията на устойчивото земеделие се основава на принципа, че настоящите нужди на човечеството от продуктите на земеделието не трябва да лишават възможността на бъдещото поколение да задоволява собствените си нужди от тях. То е свързано с умерено и правилно използване на почвените ресурси, така че земята да има възможност да запази плодородието си. Именно плодородието е в основата на успешното земеделие. За да се постигне добър добив, е нужно почвата да се храни с правилните количества минерални торове. За целта обаче е нужно  извършването на оптимално торене.

Под оптимално торене се има предвид внасянето на правилните количества тор на точното място, така че обработваемата земя да не остава ненаторена или презапасена в определени участъци. Основните торови вещества като азота са абсолютно необходими, но трябва да бъдат прилагани и управлявани по оптимален (балансиран) начин, така че да отговорят на нуждите на културите и да бъдат съобразени с почвените характеристики. Това не означава да се влагат по-малки или по-големи количества, а точно толкова, колкото са необходими на растението и почвата. Това води до необходимостта от съставянето на план и прилагането на балансираното торене, за да постигнат високи и качествени добиви, като в същото време редуцират ненужните разходи за извънредно високи торови норми.

Друг важен фактор за постигането на балансирано торене е и техниката. На българския пазар вече се предлагат редица селскостопански машини от ново поколение. Една от тях е тороразпръсквачка с приспособление GEOspread. Под сложния термин се „крие“ функцията, позволяваща на торачката да извършва секционен контрол. Тоест торачката „запомня“ всички участъци, които вече е наторила. Ако полето е с неправилна форма и машината с работа на широчина на торачката 30 метра примерно, и трябва да мине през вече наторен парцел, тя изключва част от работната си широчина, което позволява да се тори само теренът, който не е третиран. Иначе казано, торачката запазва нормата за торене навсякъде и се избягва предозиране. А това от своя страна води до намаляване на разходите за гориво, за минерални торове и най-вече спестяване на време,

което в днешното време е най-ценният актив. За да работи максимално ефективно обаче такава машина от ново поколение, е необходимо и качеството на тора, който се поставя в нея, да бъде на ниво, твърди Диян Димитров, който е експерт в продажбата на съвременни технологии за наторяване.

Един от важните показатели за постигане на оптимално торене е видът на гранулата. Всички гранули трябва да бъдат еднакви по размер. В България, за съжаление, рядко се срещат такива. При повечето има разлика в големината на гранулата. Един от показателите, които се въвеждат в самата машината още преди да започне да се тори, е да се измери относителното тегло на тора. Цялата гранула с еднаква форма говори, че торът е доста по-качествен и се разпръсква по-добре, коментира още експертът.

Амониевият нитрат, чиито гранули са с нарушена цялост /пукнатини или дупчици/, не е правилният избор за тороразпръсквачки

Причината е, че когато съоръжението е с по-голяма работна широчина, движението на самата машина откъм перките за разпръскване е с по-високи обороти и опасността гранулата да се разруши е голяма. Тогава към растението се подава само прах, което води до загуба на активно вещество и до риска да се постигне некачествено хранене на растението, обясни Деян Димитров. И допълни:

Не е ли еднаква големината на гранулите тор, не можем да говорим за оптимално торене, а за компромис.

В такива случаи земеделските производители влагат средства за закупуването на тор и после за наторяване на площите. А резултатът от този процес може да бъде нулев. Което означава, че направените разходи няма да доведат до желания резултат, а именно постигане на оптимално торене и адекватно хранене на почвата и растенията. Затова експертите съветват: 

Купувайте качествен амониев нитрат!

Едни от най-качествените торове са произведени от „Неохим“ АД и се предлагат на българския пазар от „Евро Ферт“ АД - Димитровград. Амониевият нитрат, който компанията предоставя на своите клиенти, е с подходящ и за тороразпръсквачки гранулометричен състав. Той се състои от напълно еднакви по форма и размер гранули, чиято цялост не е нарушена, обясни Йордан Стойков, директор „Анализ и развитие на пазара“ в „Евро Ферт“ и агроном по образование. Именно този факт го прави подходящ и за механизирано торене. Всичко това е гаранция, че активното вещество ще попадне в почвата и земята и растенията ще бъдат „хранени“ адекватно, коментира той.

На българския пазар са разпространени торове, които не са подходящи за тороразпръсквачки. Малка част от тях са внос от близки нам държави. Употребата им води до нерентабилно торене и липса на реални резултати, обясниха от „Евро Ферт“.

Ние сме готови да консултираме земеделските производители не само за избора на тор, но и за постигането на устойчиво земеделие. Именно поради тази причина предлагаме на своите клиенти безплатни почвени анализи, изготвянето на програми за сеитбооборот, програми за балансирано торене, съобразени с климатичните условия на съответния регион, информира Стойков. Според него, само с интелигетен подход може да се постигне устойчиво земеделие, с което да се избегне необратимият процес на ерозия на почвите и съответно земеделците да получат така желаните добри добиви.

Важно е да се знае, че оптимално /балансирано/ торене се постига само с прецизна техника, грамотни хора и качествени торове, категоричен е експертът Диян Димитров.

<< връщане

Галерия

Балансирано торене за реални резултати и високи добивиБалансирано торене за реални резултати и високи добивиБалансирано торене за реални резултати и високи добиви