Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати
За връзка с нас

"Евро Ферт" АД
6403 Димитровград, България
Източна индустриална зона
ул. "Химкомбинатска" №3

Телефон: 0391 65 250
Факс: 0391 65 553
Електронна поща: eurofert@eurofert.bgЕ-бюлетин

Председател на Съвета на директоритеЙордан Стойков

Телефон: 
0887 274 096
e-mail: ystoykov@eurofert.bg
Изпълнителен ДиректорПетър Томов

Телефон: 0391 65 203
Мобилен: 0887 804 292
Електронна поща: ptomov@eurofert.bg
Сектор "Продажби в страната"
ДИРЕКТОР "ПРОДАЖБИ И РЕАЛИЗАЦИЯ"

инж. Митко Жеков

Телефон:
0888/ 491 892
Електронна поща: mzhekov@eurofert.bg

ОТДЕЛ "ПРОДАЖБИ В СТРАНАТА"

Teлефон: 0391 65 250

Teлефон: 0391 65 384

Teлефон: 0391 65 834

Teлефон: 0391 65 842


Сектор "Анализ и развитие на пазара"
ДИРЕКТОР "АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА" 

Йордан Стойков

Телефон: +359 391 65 353
Електронна поща: ystoykov@eurofert.bg
Сектор "Автомобилен транспорт"
РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР

инж. Иван Иванов

Teлефон: 0391 65 551
Електронна поща: igeorgiev@eurofert.bg
Търговски бази
РАЗГРАД

Телефон: 084 660 197; 0885 100 676
Електронна поща: razgrad@eurofert.bg
Търговски представител - Югоизточна БългарияЖивко Русев

Области Сливен, Ямбол, Бургас

Телефон: 0885 100 674
E-mail: zhrusev@eurofert.bg
Търговски представител - Централна Южна България Веселин Александров - Агроном 

Области Пловдив, Пазарджик, Смолян

Телефон: 0886 233 393
E-mail: valexandrov@eurofert.bg
Търговски представител - Централна Южна БългарияЖивко Минчев 

Области Стара Загора, Хасково, Кърджали

Телефон: 0884 242 435
E-mail: zhminchev@eurofert.bg 
Електронна връзка с нас
Ако имате въпроси, препоръки, предложения или желаете да сигнализирате за некоректно изпълнение на задълженията на фирмата моля, попълнете коректно всички полета.

nc3kb9tq
Изпрати