Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати

Информация за свободни работни места по ОП "Развитие на човешките ресурси"

13 Юли 2017 г. 1442 0 Във връзка с реализиране на  проект „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”НЕОХИМ“ АД

ТЪРСИ МАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

1. Техник- механик, автоматизация на производството – кандидатите да са завършили специалност:  „Автоматизация на непрекъснати производства”
2. Електромонтьор - кандидатите да са завършили специалност: “Електрообзавеждане на производството”
3. Шлосер – средно техническо образование
4. Апаратчик химически процеси – средно или висше техническо образование
5. Готвач - кандидатите да са завършили някоя от следните специалности: „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Кетъринг”, „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”.
6. Специалист, организиране, нормиране и  отчитане на труда – средно или висше икономическо образование.
7. Лаборант – средно или висше химическо образование.

Във връзка с реализиране на проект „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ”НЕОХИМ ПРОТЕКТ“ ЕООД

ТЪРСИ МАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

1. Пазач, невъоръжена охрана  - средно образование
2. Оператор, въвеждане на данни – средно образование

            Във връзка с реализиране на  проект „Младежка заетост” на      Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „Евро Ферт“АД

ТЪРСИ МАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

1. Машинен оператор опаковане/увиване - Кандидатите да са завършили специалност: Машинен техник
2. Обслужващ бензиностанция/газостанция
3. Специалист, продажби
4. Организатор автомобилен транспорт, логистика

Във връзка с реализиране на  проект „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „АДВАЙЗЕР 007” ООД

ТЪРСИ МАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

1. Чистач /хигиенист

Във връзка с реализиране на  проект „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „Нео Китен” ЕООД

ТЪРСИ МАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:
    
1. Отчетник счетоводство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЗИЦИИТЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛЕФОНИ 0391/65 693; 65 878; 65 251

<< връщане
Коментари

mwy3sca
Изпрати

Галерия

Информация за свободни работни места по ОП